Parque Pechado

Parque

Pechado

parque pechado

 

https://goo.gl/maps/joMZmoVZ9mJA68hZ9

 

 Este ano o parque pechado do XVI Rallye Sur do Condado, estará emprazado dentro do Recinto amurallado
do Castelo de Salvaterra de Miño, sendo este emblemático lugar Histórico da vila e catalogado dentro de Patrimonio.


Sendo a superficie de terra dentro de devandito recinto, autorízase excepcionalmente o emprazamento do parque pechado
nesta localización e superficie.


Por elo tódolos participantes deberán ser escrupulosamente respetuosos no seu interior,
coa súa contorna e zoas de acceso, baixo pena de exclusión se isto é incumprido