Relacions cos participantes

Relacions

cos participantes

PLAN DE ACTUACION DOS RELACIONS COS PARTICIPANTES

relacion participantes

TITULAR

Raquel Rodríguez López

DC-0880-GA

   Teléfono: 602245333

 IDENTIFICADA CUN PETO LARANXA CO TEXTO

“RELACIONS COS PARTICIPANTES”

VENRES 12

18:30 A 19:30 Nas verificacións Administrativas na Cafetería D&D
https://goo.gl/maps/T5wmLFxzT7FnfGjU8

19:30 a 20:30 Nas verificacións Tecnicas na nave de Autobuses Raúl
https://goo.gl/maps/rhzW9CQroq862tZZ8

22:30 a 23:45 Na oficina Permanente do Rallye na Casa de Cultura
https://goo.gl/maps/TcRiFoRRCk3J7QZS6

SABADO 13

 07:00 A 10:00 No parque pechado no Recinto A Murallado
https://goo.gl/maps/joMZmoVZ9mJA68hZ9

10:30 A 12:30 No parque de asistencia no Parque da Canuda
https://goo.gl/maps/qQdAaiaL1QR73ssWA

15:30 A 18:00 No parque de asistencia no Parque da Canuda
https://goo.gl/maps/qQdAaiaL1QR73ssWA

19:50 A 21:50 No parque de asistencia no Parque da Canuda
https://goo.gl/maps/qQdAaiaL1QR73ssWA

22:00 A 22:30 No parque pechado na Praza da Constitución de Salvaterra
https://goo.gl/maps/e9WFjZr2LsmMzPKZ9

22:30 A 00:00 Na oficina Permanente do Rallye na Casa da Cultura
https://goo.gl/maps/TcRiFoRRCk3J7QZS6

            E en todo momento da proba a través do teléfono.