Firma de Autográfos

Firma de

Autografos

2019 anuncio firmas

O Venres, 12de Xullo

a partir dás 19:00 farase a xa rutinaria Firma de autógrafos por parte

dos principais participantes do Rallye.

¡¡¡ Toma contacto directo cos pilotos e copilotos !!!