Inscrición

Toda persoa que desexe participar no 1º RALLYMIX CONCELLO DE PORRIÑO deberá remiti-lo abono da
inscrición, debidamente cumprimentado na páxina web da Federación Galega de Automobilismo.

http://www.fga.es

PARA FACER A INSCRICIÓN:
https://forms.gle/kqRdUdfZFcGnkPr98

ANTES DAS 20 HORAS DO DÍA 25 DE SETEMBRO DE 2019.

 

IMPORTANTE: Todo equipo ten que cumprimentar telemáticamente en "www.fga.es" o formulario de inscrición.


A falla de calquera dos datos requiridos no formulario de inscrición suporá o refusamento da mesma.

O nº de inscritos fíxase nun máximo de 160 vehículos.

Os dereitos de inscrición terán que ser satisfeitos da seguinte forma:


.- Na conta corrente nº ES52-2080-5608-4230-4000-0190. (ABANCA. O.P. SALVATERRA DE MIÑO).

 

Admitiránse inscricións condicionadas, unha vez superado o número de inscritos fixado como máximo.

A orde de recepción da solicitude de inscrición, así como dos dereitos de inscrición, será o determinante para
a confección da Lista de Inscritos.

As Listas de Inscritos serán propostas polo Comité Organizador á F.G. de A. O habilitado revisará, e
reorganizará a mesma si fora necesario, para axustalas potencias e capacitación dos pilotos a lista de inscritos, real
e efectiva.

rallye anteriores

rallye anteriores moucho

pilotos

Galerias

©Escudería Surco.

1º RALLYMIX CONCELLO DE PORRIÑO

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation